Home Aktualności Główna Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

Projekt wzbogacił elbląską ofertę szkolną w roku szkolnym 2008/2009 o dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie kreatywności, samodzielności, komunikacji interpersonalnej. W każdej szkole ogólnokształcącej odbywały się zajęcia pozalekcyjne z: matematyki, fizyki, przyrody, języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Łącznie odbyło się 10.410 godzin takich zajęć. Stawka wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach niniejszego projektu za godzinę wynosiła 46 zł brutto.
Na zorganizowanych  dodatkowych zajęciach uczniowie rozwijali nie tylko swoje zdolności i pasje, ale też kompetencje, które Rada Unii Europejskiej uznała
za kluczowe – porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne, jak również inicjatywność i przedsiębiorczość. W projekcie uczestniczyło 2649 uczniów elbląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.
Wyniki ewaluacji pokazują, że udział w projekcie wpłynął na lepsze przygotowanie się uczniów do egzaminu kończącego szkołę i tym samym na
zwiększenie ich szansy w dostaniu się na następny etap edukacyjny. Beneficjenci ponadto stali się bardziej samodzielni, nauczyli się również lepiej
porozumiewać z innymi oraz  bardziej świadomie planują swoją karierę edukacyjną i zawodową. Odpowiedzi uczniów wskazują na dużą skuteczność projektu i uzyskanie wyników zgodnych z założonym celem głównym,  tj. przygotowaniem młodzieży do aktywnego, świadomego i twórczego funkcjonowania 
w życiu społeczno -gospodarczym kraju i Wspólnoty Europejskiej.

Na zakończenie realizacji projektu w szkołach odbyły się spotkania z beneficjentami ostatecznymi, na których omawiano podjęte w ramach projektu działania oraz osiągnięte rezultaty. Oprócz tego w lipcu br. odbyły się spotkania z dyrektorami szkół podsumowujące projekt.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację pozyskano kwotę 548.860 zł.
 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<