Home Zajęcia przyrodnicze Liceum II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

PLAN PRACY
zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych


1.    Zadania teoretyczne dotyczące węglowodorów i związków jednofunkcyjnych.
2.    Zagadnienia problemowe dotyczące węglowodorów i związków jednofunkcyjnych.
3.    Zagadnienia teoretyczne dotyczące związków wielofunkcyjnych w chemii organicznej.
4.    Zagadnienia problemowe dotyczące związków wielofunkcyjnych.
5.    Cykle reakcji w chemii organicznej.
6.    Procesy elektrochemiczne dotyczące związków chromu.
7.    Zagadnienia problemowe dotyczące związków manganu.
8.    Konstruowanie schematów i obliczenia dotyczące ogniw galwanicznych.
9.    Rozwiązywanie zadań konkursowych dotyczących ogniw galwanicznych.
10.    Elektroliza- rozwiązywanie problemów teoretycznych.
11.    Zadania konkursowe w oparciu o prawa Faradaya.
12.    Reakcje w roztworach wodnych- identyfikacja roztworów.
13.    Stopień i stała dysocjacji- zadania problemowe.
14.    Obliczenia związane z odczynem (pH) roztworów wodnych.
15.    Zagadnienia problemowe dotyczące iloczynu rozpuszczalności.
16.    Hydroliza soli i teorie Bronsteda i Lewisa.
17.    Elementy kinetyki chemicznej- prawo działania mas Guldberga Waagego.
18.    Zagadnienia problemowe dotyczące stanów równowagowych reakcji.
19.    Szybkość reakcji i warunki wpływające na szybkość.
20.    Reakcje kinetyczne I-go i II-go rzędu-zadania.
21.    Reguła przekory Le Chateliera Browna i jej zastosowanie.
22.    Termodynamika chemiczna- ciepło reakcji- entalpia, prawo Lavoisiera-Laplacea.
23.    Prawo Hessa- zagadnienia problemowe.
24.    Pisanie cykli reakcji termodynamicznych.
25.    Rozwiązywanie zadań konkursowych z kinetyki i termodynamiki chemicznej.
26.    Elementy mechaniki kwantowej-zadania konkursowe.
27.    Hybrydyzacja atomów w cząsteczkach- ustalenie budowy przestrzennej drobin metodą VSEPR.
28.    Rodzaje wiązań chemicznych a właściwości materii.
29.    Cykle reakcji w chemii nieorganicznej, procesy technologiczne.
30.    Zagadnienia problemowe z konkursów chemicznych z chemii nieorganicznej.


Prowadzący: Barbara Fijałkowska- Karolik
 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<