Home Zajęcia przyrodnicze Liceum V Liceum Ogólnokształcące

V Liceum Ogólnokształcące

Program zajęć przyrodniczych

60 godzin przez 10 miesięcy
Opracowali: Agnieszka Lovrencic i Tomasz Żandarski

Cel główny:
Kształtowanie świadomości ekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Cele szczegółowe:
1.    Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska.
2.    Zapoznanie z nowoczesnymi metodami ochrony środowiska i usuwania skażeń.
3.    Kształtowanie świadomości ekologicznej i zachęcanie do samodzielnych działań na rzecz ochrony środowiska.
4.    Rozwijanie zainteresowań w zakresie biologii ekologii i chemii.

Metody prowadzenia zajęć:
1.    pogadanka
2.    praca w grupach
3.    zadania dotyczące obliczeń chemicznych
4.    zajęcia laboratoryjne
5.    film edukacyjny
6.    burza mózgów
7.    dyskusja

Przewidywane efekty:

1.    Wzrost świadomości i zachowań proekologicznych uczniów
2.    Głębsza wiedzy uczniów z zakresu ochrony środowiska, ekologii, biologii i chemii.
3.    Rozwinięcie i pogłębienie zainteresowań uczniów.
4.    Lepsze wyniki w nauce z chemii i biologii.

Realizowane treści:
Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z ekologią, ochroną środowiska biologią i chemią. Na zajęciach omawiane będą tematy dotyczące zanieczyszczeń środowiska ich źródeł oraz metod ich usuwania. Propagowana będzie idea zrównoważonego rozwoju oraz zachowania proekologiczne.

 

 

 

nr

Liczba godzin

Temat zajęć

1.                    

3

Ekologia a ochrona środowiska – synonimy czy różne zagadnienia?

2.                    

3

Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody. Dlaczego ważny jest recycling?

3.                    

3

Katastrofa w Czarnobylu – zagrożenia płynące z energetyki jądrowej i sposoby utylizacji skażeń. (film i dyskusja)

4.                    

3

Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery i litosfery.

5.                    

3

Idea zrównoważonego rozwoju – konieczność czy marzenie? (dyskusja)

6.                    

3

Między narodowe działania w zakresie ochrony środowiska.

7.                    

3

Co ja mogę zrobić by chronić środowisko? – minikonkurs przedstawianie

pomysłów grup uczniowskich.

8.                    

3

Fitoremediacja i inne nowoczesne sposoby usuwania zanieczyszczeń ze środowiska.

9.                    

3

Jak działa nowoczesna oczyszczalnia ścieków i wysypisko śmieci?

10.                 

3

Wycieczka do oczyszczalni ścieków lub na wysypisko śmieci.

11.                 

2

Podstawowe pojęcia i czynności laboratoryjne.

12.                 

3

Warunki środowiskowe i zasada tolerancji.

13.                 

3

Antropogenne przekształcanie ekosystemów wodnych.

14.                 

3

Fizyko-chemiczne parametry wody.

15.                 

3

Mechaniczne metody oczyszczania ścieków.

16.                 

3

Chemiczne metody oczyszczania ścieków: odżelazianie, odwrócona osmoza, kolumny jonitowe.

17.                 

3

Antropogenie przekształcanie ekosystemów lądowych.

18.                 

2

Katalog naszych trucizn.

19.                 

2

Toksykologia – czym jest?

20.                 

3

Dziura ozonowa i efekt szklarniowy.

21.                 

3

Ochrona powietrza.

 

 

 

 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<