Home Zajęcia przyrodnicze Podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 11

Program zajęć realizowany w ramach projektu „Szkoła bliżej życia” – Przyroda w Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu
Prowadzący: Łucja Gniady
   


Cele edukacyjne :

*Zainteresowanie światem , jego różnorodnością bogactwem i pięknem .

* Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym .

*Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych  i dokonywania ich opisu .

*Poznanie współzależności poszczególnych elementów przyrody .

*Poznanie elementów przyrody ożywionej i nieożywionej najbliższej okolicy .

*Utrwalanie zachowań sprzyjających ochronie przyrody a tym samym zdrowia człowieka .

*Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko .


Treści :

1 . Opis miejsca zamieszkania ( formy terenu , skały , wody powierzchniowe , gleba, roślinność i zwierzęta ) .

2 . Orientacja w terenie szkic , plan , mapa .

3 . Krajobraz najbliższej okolicy :
- składniki naturalne
- sposoby zagospodarowania obszaru
- ludzie i kultura

4 .Pogoda i klimat ,obserwacje meteorologiczne .

5 . Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie :
- metale i niemetale
- mieszaniny
- woda i jej roztworySkały i minerały  
- właściwości materii oróżnych stanach skupienia
- przemiany chemiczne znane z życia codziennego .

6 . Podstawowe zjawiska fizyczne :
- mechaniczne -
- elektryczne i magnetyczne
- optyczne i akustyczne


Osiągnięcia :

1 . Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej .

2 . Obserwowanie przyrodniczych składników środowiska i ich opis .

3 . Gromadzenie i integrowanie wiedzy potrzebnej do opisywania zjawisk przyrodniczych .

4 . Dostrzeganie walorów przyrodniczych miejsca zamieszkania .

5 . Dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przsyrodniczego i kulturowego .

6 . Wyjasnianie zjawisk fizycznych iastronomicznych .

7 . Orientowanie się w terenie .


Tematy :

1 . Park w moim mieści - zajęcia terenowe -     3 godz .

2 . Roślinność naszego osiedla - zajęcia terenowe  -  2 godz.

3 . Płynie , wije si rzeczka - zajęcia terenowe -  3 godz .

4 . Wizyta w stacji meteorologicznej  - 2 godz .

5 . Rozpoznawanie chmur i ich rola , opady i osady . - 2 godz .

6 . Skały i minerały - rozpoznawanie i podział . -  2 godz .

7 . Gleby - typy i właściowości fizyczne i chemiczne . -  2 godz .

8 . Gra dydaktyczna - skały , gleby i roślinność . - 2 godz .

9 . Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków .- 2 godz .

10 . Wody gruntowe . - 2 godz .

11 . Tereny przybrzeżne . - 2 godz .

12 . Fakty o wodzie - gra dydaktyczna . -  2 godz .

13 . Zyjątka w glebie i wodzie - obserwacje . -  2 godz .

14 . Zyciodajne światło -  2 godz .

15 . Mieszanie , dyfuzja i rozpuszczanie - doświadczenia . - 2 godz .

16 . Oddzielanie kolorów , reakcje chemiczne . -  2 godz .

17 . Elektroliza - doświadcaenia . -  2 godz .

18 . Co ma wspólnego ogień z powietrzem . -  2 godz .

19 . Woda w doświadczeniach . -  2 godz .

20 . Jak powstaje dżwięk . - 2 godz .

21 . Swiatło i jego właściwości . --2 godz .

22 . Energia , siły i ich przemiany . -  2 godz .

23 . Co to jest elektryczność ? -  2 godz .

24 . Magnetyzm w przyrodzie i życciu codziennym . - 2 godz .

25 . Wyznaczanie kierunków świata , południk miejscowy , zegar słoneczny - zajęcia terenowe . 4 godz .

26 . Plan terenu szkoły - ćwiczenia terenowe . 3 godz .

27 . Mapa topograficzna i posługiwanie się nią w terenie - 3 godz .  

 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<