Home Zajęcia przyrodnicze Podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 18

PROGRAM ZAJĘĆ Z PRZYRODY

realizowanych w ramach projektu „Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących"

Opracowała:
mgr Elżbieta Okońska


Cele:

·    Poszerzanie wiadomości o istniejącym świecie
·    Budzenie zainteresowania otaczającą nas przyrodą
·    Badanie zależności między różnymi elementami środowiska,
·    Prowadzenie doświadczeń
·    Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych
·    Zwrócenie uwagi na stan środowiska
·    Wpajanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy
·    Uczenie mądrego korzystania z zasobów przyrody

Oczekiwane efekty :

Uczeń:
·    samodzielnie zdobywa wiadomości o otaczającym świecie
·    interesuje się otaczającą przyrodą
·    rozumie zależności istniejące między elementami środowiska
·    potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić doświadczenie przyrodnicze
·    prowadzi samodzielne obserwacje przyrodnicze
·    potrafi ocenić stan najbliższego środowiska na podstawie przeprowadzonych obserwacji
·    oszczędnie korzysta z zasobów przyrody

Lp. Tematyka Zakres treści Termin realizacji
1. Woda-magiczna substancja Stany skupienia i ich zmiana, właściwości fizyczne i chemiczne, woda jako rozpuszczalnik

krążenie wody w przyrodzie
 
2. Woda największe środowisko życia Woda na naszej planecie, woda w atmosferze, wody powierzchniowe na Ziemi, warunki życia w wodzie  
3. Płynie wije się rzeczka Budowa rzeki, rośliny i zwierzęta żyjące w rzece i ich przystosowania, charakterystyka rzeki Kumieli  
4. Charakterystyka jeziora Typy jezior i ich rozmieszczenie, bagna i torfowiska,

Strefy roślinności w jeziorze, zwierzęta i ich przystosowania do życia w jeziorze
 
5. Morze Bałtyckie Położenie geograficzne, rośliny i zwierzęta żyjące w Bałtyku, problemy zanieczyszczenia Bałtyku  
6. Zanieczyszczenie wód ważnym problemem ludzkości Źródła zanieczyszczeń  wody, klasy czystości wody, wskaźniki czystości wód, skąd pochodzi woda do picia-stacja uzdatniania wody  
7. Badanie czystości wody rzeki Kumieli Wycieczka  
8. Poznajemy tajemnice mórz i oceanów Dno morskie, ruchy wody morskiej,

Życie w morzach i oceanach
 


 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<